نویسنده = دارم زهرا شیرانی بیدآبادی بابک گلشاه سعید محمودی ورنامخواستی محب جندقیان بهنام سید حبشی میرمحمدرضا
تعداد مقالات: 2

1 بررسی اثر پرتودهی توسط راکتور MNSR و باریکه پروتون دستگاه پلاسمای کانونی بر پارامترCTR اپتوکوپلر
دارم زهرا شیرانی بیدآبادی بابک گلشاه سعید محمودی ورنامخواستی محب جندقیان بهنام سید حبشی میرمحمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (820.82 K)

2 بررسی اثر پرتو گامای چشمه کبالت60 بر ترانزیستور دو قطبی 107BC و 2222N2، ماسفت 740IRF و دیود 460 MUR
دارم زهرا شیرانی بیدآبادی بابک گلشاه سعید محمودی ورنامخواستی محب جندقیان بهنام سید حبشی میرمحمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (991.42 K)