نویسنده = جندقیان بهنام شیرانیبیدآبادی بابکگورابی هادی سید حبشی میرمحمدرضا
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثرات تابش باریکه پروتون دستگاه پلاسمای کانونی بر سلولهای خورشیدی
جندقیان بهنام شیرانیبیدآبادی بابکگورابی هادی سید حبشی میرمحمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (513.89 K)