نویسنده = عجمی منا زنگیان مهدی مینوچهر عبدالحمید ذوالفقاری احمدرضا
تعداد مقالات: 1

1 توسعه قابلیت پهن شدگی داپلر در حین پرواز برای کد MCNP
عجمی منا زنگیان مهدی مینوچهر عبدالحمید ذوالفقاری احمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)