نویسنده = قاسمی نژاد اناری مهدیه غلامزاده لیلا استواری فاطمه
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تجربی و نظری میزان تضعیف پرتو ایکس با استفاده ازکامپوزیت اکسید سرب/اکسید گرافن/اپوکسی
قاسمی نژاد اناری مهدیه غلامزاده لیلا استواری فاطمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)