نویسنده = قیصر سلوط نسیمآوانس آرمن یداللهی علی داورخواه رضافصیحی جواد سپهریان حمید
تعداد مقالات: 1

1 بررسی جذب و تثبیت سزیم توسط زئولیت آنالسیم اصلاحشده با نیکل هگزاسیانوفرات
قیصر سلوط نسیمآوانس آرمن یداللهی علی داورخواه رضافصیحی جواد سپهریان حمید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)