نویسنده = محرابی محسن نوروزی علی کاشی سمیرا بهزادی محمد رضایی سمیرا
تعداد مقالات: 1

1 بررسی و طراحی حفاظ مناسب راکتور MUTSU با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX
محرابی محسن نوروزی علی کاشی سمیرا بهزادی محمد رضایی سمیرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (883.41 K)