نویسنده = یوسفی نسب صادق کریمی ثابت جواد صفدری سید جابر ملاح محمد حسن نوروزی علی امینی الهام اعزازی فرزانه
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تغییرات شعاعی و محوری غلظت اجزاء یک مخلوط گاز چندجزئی و ایزوتوپی درون ماشین سانتریفیوژ گازی با استفاده از روش DSMC
یوسفی نسب صادق کریمی ثابت جواد صفدری سید جابر ملاح محمد حسن نوروزی علی امینی الهام اعزازی فرزانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)