نویسنده = یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد ملاح محمد حسن امینی الهام خواجه نوری مسعود حسنوند محسن
تعداد مقالات: 1

1 مدلسازی پمپ مولکولار با شیارهای مختلف با روش تحلیلی سیکافوس
یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد ملاح محمد حسن امینی الهام خواجه نوری مسعود حسنوند محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (996.89 K)