نویسنده = یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد ملاح محمد حسن امینی الهام قربانپور علی اصغر خواجه نوری مسعود
تعداد مقالات: 1

1 پیشبینی تابع جریان برای محرکهای درون ماشین سانتریفیوژ با استفاده از روش DSMC
یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد ملاح محمد حسن امینی الهام قربانپور علی اصغر خواجه نوری مسعود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)