نویسنده = کریمی جواد شایسته محسن زنگیان مهدی
تعداد مقالات: 2

1 تحلیل عملکرد ترکیبات مختلف جهت استفاده به عنوان حفاظ پرتویی راکتور کوچک و ماژولار ABV، با استفاده از کد MCNPX
کریمی جواد شایسته محسن زنگیان مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (808.74 K)

2 محاسبات مصرف سوخت راکتور کوچک و ماژولار MASLWR با استفاده از کد MCNPX
کریمی جواد شایسته محسن زنگیان مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (901.02 K)