نویسنده = ماندگاری میمندی سحر تاتاری منصوره پورایمانی رضا صمدزاده یزدی محمدرضا محبیان منیره
تعداد مقالات: 1

1 تعیین غلظت رادیواکتیویته طبیعی برخی رادیونوکلییدها در کانسارهای سرب و روی یزد
ماندگاری میمندی سحر تاتاری منصوره پورایمانی رضا صمدزاده یزدی محمدرضا محبیان منیره
مشاهده مقاله