نویسنده = عارف رحیمیان حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی اعظم اخوان حسن اسماعیلی محمد امین امیرخانی دهکردی
تعداد مقالات: 2

1 مطالعه تجربی از کوئنچ میله های استیل در دو نانو سیال 2SiO و 2TiO
عارف رحیمیان حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی اعظم اخوان حسن اسماعیلی محمد امین امیرخانی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

2 تحلیل تجربی و شبیه سازی نانو پوشش دی اکسید تیتانیوم جهت افزایش شار حرارت بحرانی
عارف رحیمیان حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی اعظم اخوان حسن اسماعیلی محمد امین امیرخانی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)