نویسنده = اسلامی بهارک بهمنی جواد موحدی فر امیر
تعداد مقالات: 2

1 مطالعه مقایسه ای رفتار ماسفتها در برابر گامای ناشی از چشمه Co60
اسلامی بهارک بهمنی جواد موحدی فر امیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (737.79 K)

2 بررسی رفتار تله های ثابت و نوسانی اکسید در رادفتها
اسلامی بهارک بهمنی جواد موحدی فر امیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (738.55 K)