نویسنده = نازنین ایلیات محمد میرزایی داریوش سرداری فاطمه بلوری نوین
تعداد مقالات: 1

1 کاهش شدت انرژی زمینه ناشی از سرب-210 با استفاده از یک لایه مناسب حفاظتی برای حفاظ های تهیه شده از سرب طبیعی با بهره گیری از کد محاسباتی MCNP و بررسی نتایج تجربی حاصل از آن
نازنین ایلیات محمد میرزایی داریوش سرداری فاطمه بلوری نوین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)