نویسنده = خلیل زاده الناز چخماچی امیر یزدانپناه جمال الدین
تعداد مقالات: 1

1 بررسی پراکندگی های موثر در حرکت آشوبناک الکترونها در برهمکنش پالس قوی لیزر با
خلیل زاده الناز چخماچی امیر یزدانپناه جمال الدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (619.72 K)