نویسنده = حسین نژاد عسگر جلیلی مجارشین امیر صبری هادی فنگ پان
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه میزان تغییر شکل موثر تراز های مختلف زنجیره ایزوتوپی ساماریوم با استفاده از مدل برهمکنش بوزونی
حسین نژاد عسگر جلیلی مجارشین امیر صبری هادی فنگ پان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (900.77 K)