نویسنده = دانشور حمیده ضیایی فرهود شفائی مصطفی منوچهری فرهاد کاکائی سعید
تعداد مقالات: 2

1 سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت نانوساختار آلاییده با سریم از دیدگاه دزیمتری
دانشور حمیده ضیایی فرهود شفائی مصطفی منوچهری فرهاد کاکائی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.53 MB)

2 سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصیهای تکی و ترکیبی لانتانیدها از دیدگاه دزیمتری
دانشور حمیده ضیایی فرهود شفائی مصطفی منوچهری فرهاد کاکائی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.52 MB)