نویسنده = صادق نوعدوست امیر فقیهی فرشاد فخرایی علیامین مظفری مسعود
تعداد مقالات: 1

1 طراحی نوترونیک قلب یک راکتور ماژولار کوچک بر اساس معیارهای ایمنی طراحی با کد
صادق نوعدوست امیر فقیهی فرشاد فخرایی علیامین مظفری مسعود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.43 MB)