نویسنده = فضائلی سید یوسف اسدی فاطمه و نامور آغداش سیمین جانی تباردرزی سیمیناشتری پرویز
تعداد مقالات: 1

1 بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار شده پورفیرینی با رادیونوکلید گالیوم-67 بر روی نانو سیلیکای 41-MCM عاملدار شده به عنوان یک عامل تصویربرداری هسته ای
فضائلی سید یوسف اسدی فاطمه و نامور آغداش سیمین جانی تباردرزی سیمیناشتری پرویز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.8 K)