نویسنده = باغانی حمیدرضا مهدویپویا مهدی صداقتیزاده محمود
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی صحت عملکرد نرمافزار اختصاصی Primo در راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندههای پرتودرمانی
باغانی حمیدرضا مهدویپویا مهدی صداقتیزاده محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.46 K)