نویسنده = تاتاری منصوره گودرزی پژمان
تعداد مقالات: 1

1 طراحی چشمه فوتونوترون با استفاده از شتابدهنده خطی الکترون با انرژی MeV 5 و 10
تاتاری منصوره گودرزی پژمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (892.63 K)