نویسنده = فخرائی علی فقیهی فرشاد صادق نوعدوست امیر بنیادی صفت علیرضا
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل عملکرد ترموهیدرولیکی راکتور NuScale درطی حادثه نقص عملکرد دسته میله کنترل
فخرائی علی فقیهی فرشاد صادق نوعدوست امیر بنیادی صفت علیرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.84 MB)