نویسنده = عارفه دهقانی میترا اطهری الهام سعیدزاده داریوش سرداری بهادر بهادرزاده
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی و ارزیابی سه طیف سنج نوترون جهت اندازه گیری طیف فوتونوترون های تولیدی در شتاب دهنده خطی
عارفه دهقانی میترا اطهری الهام سعیدزاده داریوش سرداری بهادر بهادرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)