نویسنده = گودرزی عاطفه حیدری سنگستانی سروشمقدسی علی
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی محاسبات دزیمتری رادیو داروی ساماریوم-153 جهت مقاصد پزشکی هسته ای
گودرزی عاطفه حیدری سنگستانی سروشمقدسی علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)