نویسنده = قناعتیان جبذری پوریا زرهپوش قصراحمدی محمدرضا پیروزمند احمد حداد کمال
تعداد مقالات: 1

1 آنالیز عدم قطعیت بر روی پارامترهای CCF شیرهای کنترلی مدار دوم رآکتور 1000-VVER در حادثهی LOCA و اثر آن بر CDF
قناعتیان جبذری پوریا زرهپوش قصراحمدی محمدرضا پیروزمند احمد حداد کمال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.42 MB)