نویسنده = رهبری کورش مستی داریوش سپانلو کامران ظریفی احسان
تعداد مقالات: 2

1 تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت راکتورپیشرفته آلفرد با خنک کننده سرب مذاب با استفاده مدل تک کانال گرم شونده
رهبری کورش مستی داریوش سپانلو کامران ظریفی احسان
مشاهده مقاله

2 شبیه سازی نوترونی قلب راکتور پیشرفته ALFRED با استفاده از کد MCNPX
رهبری کورش مستی داریوش سپانلو کامران ظریفی احسان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)