نویسنده = رهبری کورش مستی داریوش
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی و محاسبات نوترونی و سنتیک قلب راکتور زیر بحرانی ALMRباکد محاسباتی MCNPX
رهبری کورش مستی داریوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)