نویسنده = یوسفینسب صادق صفدری سیدجابر کریمی ثابت جواد خواجه نوری مسعود داودی مهردادقربانپور علی اصغرامینی الهام
تعداد مقالات: 1

1 شبیهسازی سهبعدی فضای بالای پمپ مولکولار یک ماشین سانتریفیوژ با حلگر مولکولی dsmcFoam و محاسبه توان اصطکاکی
یوسفینسب صادق صفدری سیدجابر کریمی ثابت جواد خواجه نوری مسعود داودی مهردادقربانپور علی اصغرامینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.3 K)