نویسنده = غضنفری ولیاله صالحی علی اکبر کشتکار علیرضا صفدری سیدجابرشادمان محمدمهدی عسکری محمدحسین امینی الهام
تعداد مقالات: 1

1 بررسی قابلیت نرم افزار اپن فوم برای شبیهسازی اثر اتلاف ویسکوز بر مشخصات جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی
غضنفری ولیاله صالحی علی اکبر کشتکار علیرضا صفدری سیدجابرشادمان محمدمهدی عسکری محمدحسین امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (918.19 K)