نویسنده = یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد نوروزی علی امینی الهام حسنوند محسن خواجه نوری مسعود
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه ضریب نفوذ گاز هگزافلوراید اورانیم محصور با دیواره رزین اپوکسی DGEBA با روش دینامیک مولکولی
یوسفی نسب صادق صفدری سید جابر کریمی ثابت جواد نوروزی علی امینی الهام حسنوند محسن خواجه نوری مسعود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (846.79 K)