نویسنده = کبیر مصطفی رکرک بهروز موافقی امیر آفریده حسین
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تجربی تصویربرداری صنعتی دو-انرژی با پرتوی ایکس در آزمونهای غیرمخرب به روش ترکیبی FRF/MF
کبیر مصطفی رکرک بهروز موافقی امیر آفریده حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (966.94 K)