نویسنده = حسن زاده مصطفی سادات کیایی محمود بوستانی احسان و آهنگری شاهدهی روح الله
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه میزان نرخ تابش از مواد رادیواکتیو در آزمایش طیف سنجی جرمی جهت آنالیز ایزوتوپی 6UF گازی
حسن زاده مصطفی سادات کیایی محمود بوستانی احسان و آهنگری شاهدهی روح الله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.6 K)