نویسنده = متولی سید محمد فدایی فرشته تقیپور آرمین
تعداد مقالات: 1

1 بررسی حالت یون داغ در واکنش همجوشی دوتریوم-هلیوم3
متولی سید محمد فدایی فرشته تقیپور آرمین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)