نویسنده = دائی عطاءاله آیسان ناصر قدسی امید
تعداد مقالات: 1

1 نیمه عمر واپاشی آلفای هسته های سنگین فرد-فرد با استفاده از مدل مجاورت وابسته به
دائی عطاءاله آیسان ناصر قدسی امید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)