نویسنده = کمال پور ساراصالحی علی اکبر خلفی حسینمتاجی کجوری نعیم الدینجهانفرنیا غلامرضا
تعداد مقالات: 2

1 آنالیز حرارتی سوخت FCM در راکتور ماژولار کم قدرت نوعی
کمال پور ساراصالحی علی اکبر خلفی حسینمتاجی کجوری نعیم الدینجهانفرنیا غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (888.81 K)

2 اثر هموژن سازی هندسه در محاسبات بحرانیت راکتور ماژولار کم قدرت نوعی با سوخت
کمال پور ساراصالحی علی اکبر خلفی حسینمتاجی کجوری نعیم الدینجهانفرنیا غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023.21 K)