نویسنده = قاسمی نژاداناری مهدیه غلامزاده لیلا نگارستانی علی رضایی رائینی نژاد محمدرضا
تعداد مقالات: 1

1 بهینه سازی پارامترهای آشکارساز گایگرمولر غوطهورشده در آب با استفاده از شبیه- سازی به وسیلهی کد MCNPX
قاسمی نژاداناری مهدیه غلامزاده لیلا نگارستانی علی رضایی رائینی نژاد محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (935.28 K)