نویسنده = رحیمی بالکانلو منیجه زاهدی فر مصطفی صادقی احسان طالبی مطهره
تعداد مقالات: 1

1 سنتز نانو ذرات Li2B4O7: Mg و بررسی ویژگی های دزیمتری آن
رحیمی بالکانلو منیجه زاهدی فر مصطفی صادقی احسان طالبی مطهره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (869.92 K)