نویسنده = اشرف زاده علی مصطفی زاهدی فر و رحیمی منیجه
تعداد مقالات: 1

1 Fabrication of a scintillation detector for detecting of low energy Gamma & X-ray by using CdWO4 nanoparticles
اشرف زاده علی مصطفی زاهدی فر و رحیمی منیجه، اشرف زاده علی مصطفی زاهدی فر و رحیمی منیجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (0 K)