نویسنده = استکی محمد حسین انصاریفر غلامرضا هدایت افشین فارسون پیله ور علی
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل پایداری خطی راکتور آبی خودفشارنده یکپارچه کوچک
استکی محمد حسین انصاریفر غلامرضا هدایت افشین فارسون پیله ور علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.94 K)