نویسنده = علیمردانی راضیه تاتاری منصوره هاشمی زهرا
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه دز ذرات ثانویه در پروتوندرمانی سرطان غده تیموس با استفاده از ابزار مونت MCNPX و کد GEANT4 کارلوی
علیمردانی راضیه تاتاری منصوره هاشمی زهرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (915.32 K)