نویسنده = اتحادی ابری مهدی ذاکری خطیر هادی صامت عمران محسن اطاعتی غلامرضا
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل فیزیک حاکم بر عملکرد محافظ های پلاسمایی به منظور جلوگیری از ورود امواج توان بالای میکرو موج به تجهیزات الکترونیکی و سامانههای راداری
اتحادی ابری مهدی ذاکری خطیر هادی صامت عمران محسن اطاعتی غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (733.83 K)