نویسنده = پیری زاد هجراندوست سمیه محمودیان عادل ملاح محمد حسن صفدری سیدجابر
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی زنجیره چند جزئی با جریان برگشتی به روش شبه ایده آل به منظور دستیابی به بهترین غلظت ایزوتوپ زنون-431
پیری زاد هجراندوست سمیه محمودیان عادل ملاح محمد حسن صفدری سیدجابر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)