نویسنده = شهبازی راد زهرا عباسی دوانی فریدون اطاعتی غلامرضا سیفی سمانه
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه تأثیرچشمههای مختلف پلاسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر بر روی بهبود زخمهای سطحی
شهبازی راد زهرا عباسی دوانی فریدون اطاعتی غلامرضا سیفی سمانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.05 K)

2 بررسی تأثیر حضورگرید در بهبود زخم درمان شده توسط پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک
شهبازی راد زهرا عباسی دوانی فریدون اطاعتی غلامرضا سیفی سمانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (625.24 K)