نویسنده = خمر بهنوش مهمان دوست خواجه داد علیاکبر خاقانی مرتضی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی نابودی اورتوپوزیترونیوم در ماده متخلخل در حضور گاز ازت با فشارهای مختلف
خمر بهنوش مهمان دوست خواجه داد علیاکبر خاقانی مرتضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.78 K)