نویسنده = مهدیه عباسی رزگله عفت یا حقی امیر موافقی
تعداد مقالات: 1

1 شناسایی عیوب خوردگی در آثار هنری با استفاده از رادیوگرافی و روشهای پردازش تصویر مبتنی بر بهبود گرادیان و بهبود هیستوگرام
مهدیه عباسی رزگله عفت یا حقی امیر موافقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (388.41 K)