نویسنده = کوهرخی طه شیرازی فهیمه بافنده فرانک گنجی وطن خدیجه
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه طیف انرژی هسته ای با استفاده از مکانیک کوانتومی ابرتقارنی
کوهرخی طه شیرازی فهیمه بافنده فرانک گنجی وطن خدیجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (268.45 K)