نویسنده = عظیمی صابر ایوبیان نوید کوفیگر حمیدرضا
تعداد مقالات: 1

1 کنترل تطبیقی فیدبک حالت غیرخطی برای سطح توان راکتورهای آبی تحت فشار
عظیمی صابر ایوبیان نوید کوفیگر حمیدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)