نویسنده = اکبر اصلانی کلانسرا مهدی نصری نصرآبادی احمد سالار الهی علی بابکان
تعداد مقالات: 1

1 مروری بر ساز و کارهای دخیل در تشکیل جزایر مغناطیسی در انواع توکامک ها
اکبر اصلانی کلانسرا مهدی نصری نصرآبادی احمد سالار الهی علی بابکان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (463.05 K)