نویسنده = رامین بخشائی حمید خادملو بهمن شیخ کانلوی میلان
تعداد مقالات: 1

1 شبیه سازی حادثه شکست خط اصلی بخار نیروگاه بوشهر در سناریوهای مختلف با استفاده RELAP5/MOD3.2 از کد
رامین بخشائی حمید خادملو بهمن شیخ کانلوی میلان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.43 K)