نویسنده = گلشنیان محدثه رجبی علی اکبر کاسه ساز یاسر
تعداد مقالات: 1

1 محاسبه راکتیویته قلب و شار نوترون فوق حرارتی BNCT با استفاده از روش مونت کارلو در بخش شرقی راکتور تحقیقاتی تهران
گلشنیان محدثه رجبی علی اکبر کاسه ساز یاسر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.41 K)